Vilka är vi?

Om oss

Vad gör vi?

Tjänster

Veta mer?

Kontakt

Tillgänglighet, kommunikation och kvalitet

Frosta psykologkonsult erbjuder psykologtjänster till barn, unga och vuxna. Privatpersoner, skola och socialtjänst liksom personal inom vård och omsorg är välkomna att ta kontakt. Arbetet bygger på psykologisk vetenskap och beprövad erfarenhet och präglas av lyhördhet och ansvarskänsla. Inom företaget finns en lång erfarenhet av psykologarbete inom olika verksamheter.


Läs mer

Kontakt