Elisabet Reinholdz-Andersson är legitimerad psykolog och har arbetat inom skola, särskola, barnhabilitering, barnrehabilitering, socialförvaltning och med stöd till personer med funktionsvariation. Elisabet har vidareutbildning inom bl.a. neurovetenskap, neuropsykologisk utredningsmetodik, och utredning av neuropsykiatriska funktionshinder. Sedan flera år driver Elisabet Frosta psykologkonsult med inriktning neuropsykologisk utredning, handledning och psykologisk behandling. Elisabet är engagerad i Sveriges Neuropsykologers förening och bidrar till vidareutbildning inom bl.a. neurovetenskap och neuropsykologisk utredningsmetodik.

Medlem i Sveriges Psykologförbund, Psykologföretagarna och Sveriges neuropsykologers förbund.

Uppdragsgivare

Pågående uppdrag är exempelvis handledning till familjehem, HVB-hem och skolpersonal, utvecklingsbedömning och neuropsykologiskt bedömning av barn, ungdomar och vuxna, försäkringsmedicinsk utredning och psykologisk behandling. Uppdragsgivare förutom privatpersoner är bland andra Apport Rehab, Almaröd AB, Anton Utbildning AB, Region Skåne, Sjöbo kommun, Svedala kommun, Gymnasiesärskolan Skurup, Svalöfs gymnasium, Höganäs kommun och Social Omsorg Ystad.

Kontakt