Utredning

Psykologutredning av resurser, svårigheter och behov hos barn, unga och vuxna. Varje utredning skräddarsys utifrån individuell frågeställning och unika behov. Även neuropsykologisk utredning för kartläggning av t.ex. begåvning, uppmärksamhet, minne och planeringsförmåga. Kompetens och metodik för kartläggning av neuropsykiatriska diagnoser som ADHD och autism. Utredning av inlärningssvårigheter och dyslexi.

Handledning och konsultation

Regelbunden handledning eller enstaka konsultationer individuellt eller i grupp. Det kan handla om svåra fall i arbetet, förhållningssätt till klienter eller om situationen i arbetsgruppen. Handledning och konsultation syftar till att öka förståelsen för egna och andras förutsättningar, förbättra samarbetet i personalgruppen och att hitta nya verktyg för att komma vidare i arbetet.

Psykologisk behandling

När du går i terapi hos oss sätter vi din aktuella livssituation i fokus. Du får möjlighet att prata om det som känns jobbigt och att hitta nya sätt att hantera svåra situationer. Tillsammans hittar vi lösningar som gör att du bättre kan använda dina resurser. Vi har god kunskap om olika vetenskapligt förankrade arbetssätt inom psykologisk behandling.

Rådgivning

Företaget erbjuder rådgivning till föräldrar och stöd till anhöriga.

Utvecklingsarbete

Utbildning, kurser och fortbildning kring utveckling och inlärning, funktionsvariation, förhållningssätt och vägar framåt.

Kontakt